CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biodegradable polymeric micro-nanofibers by electrospinning of polyester/polyether block copolymers

Nicola Detta (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; A Al-Fattah ; E Chiellini ; Pernilla Walkenström ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Journal of Applied Polymer Science Vol. 110 (2008), p. 253-261.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91386

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur