CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering microporosity in bacterial cellulose scaffolds

Henrik Bäckdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; M Esguerra ; D Delbro ; Bo Risberg ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Journal of tissue engineering and regenerative medicine Vol. 2 (2008), 6, p. 320-330.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12. Senast ändrad 2012-08-20.
CPL Pubid: 91384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur