CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel nanocomposite film prepared from crosslinked cellulose whiskers

L Goetz ; A Mathew ; Kristiina Oksman ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; A. J. Ragauskas
Carbohydrate polymers (0144-8617). Vol. 75 (2009), p. 85-89.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-12. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 91383

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur