CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bacterial cellulose, a potential vascular graft and tissue angineering scaffold

H Zahedmanesh ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi) ; C Lally
Proceedings of the ASME 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur