CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectrophoretic microweaving: Biofabrication of aligned bacterial nanocellulose for regenerative medicine

M Sano ; R Davalos ; Paul Gatenholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Proceedings of the ASME 2009 (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur