CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rail- and Roadway Dynamics - uncoupled and coupled analysis

Nils-Erik Wiberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Per Kettil (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Torbjörn Ekevid (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Håkan Lane (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Bernd Lenhof (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
ECCOMAS Multidisciplinary Jubilee Symposium (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-12.
CPL Pubid: 91378

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur