CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Being a Linguistic Foreigner - Learning from International Tutoring

Magnus Gustafsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Linda S Bergmann ; Gerd Bräuer ; Robert Cedillo ; Chloe Reyes, de los ; Carol Peterson Haviland ; Brady Spangenberg
ESL Writers: A Guide for Writing Center Tutors p. 195-207. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-03-10. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 91320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Internationell pedagogik
Pedagogiskt arbete
Kommunikationsvetenskap
Tvåspråkighet
Engelska språket

Chalmers infrastruktur