CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

NO2 and N2 sorption in MFI films with varying Si/Al and Na/Al ratios

Alessandra Mosca ; Olov Öhrman ; Jonas Hedlund ; Indra Perdana (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik) ; Derek Creaser (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Microporous and Mesoporous Materials (1387-1811). Vol. 120 (2009), p. 195-205.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Monolith, MFI film, Adsorbent, NO2 adsorption, TPDDenna post skapades 2009-03-09. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 91289

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialkemi
Funktionella material

Chalmers infrastruktur