CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

BiofuelGS annual report

Henrik Thunman (Institutionen för energiteknik) ; Bo Leckner (Institutionen för energiteknik) ; Federico Ghirelli (Institutionen för energiteknik) ; Robert Johansson (Institutionen för energiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 83 s.
[Rapport]

Annual Repport from the Nordic project BiofuelGS, Editor Frauke Mueller. ISSN 1459-6407.Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 9123

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiteknik (1970-2004)

Ämnesområden

Miljöteknik

Chalmers infrastruktur