CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Discreteness effects in LambdaCDM simulations

Alessandro Romeo (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik) ; O. Agertz ; B. Moore ; J. Stadel
The Galaxy Disk in Cosmological Context - Proceedings IAU Symposium No. 254, 2008 - J. Andersen, J. Bland-Hawthorn & B. Nordstro"m, eds p. 505-508. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-09. Senast ändrad 2015-04-09.
CPL Pubid: 91225

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radioastronomi och astrofysik (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur