CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The difficulty of appreciating slowness

Magnus Thordstein ; Anders Flisberg ; Nils Löfgren (Institutionen för signaler och system) ; Ralph Bågenholm ; Kaj Lindecrantz ; Ingemar Kjellmer
CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY (1388-2457). Vol. 117 (2006), 4, p. 929-930.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: burst periods, eegDenna post skapades 2009-03-05. Senast ändrad 2010-01-26.
CPL Pubid: 91156

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering (2006-2016)
Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa (GU)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Neurovetenskap
Neurologi

Chalmers infrastruktur