CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Governance, narratives, and business recipes- some reflections on the evolution of the business landscape.

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Paper presented at the first annual FEKIS-conference (Företagekonomiska föreningen i Sverige). Gothenburg School of Economics and Commercial Law, November 12-13. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-05.
CPL Pubid: 91144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur