CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physical Optics Analysis of the ALMA BANd 5 Front End Optics

Mark Whale ; Neil Trappe ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
In Proceedings of The 19th International Symposium on Space Terahertz Technology, Groningen, 28-30 April, 2008, ed. W. Wild, Space Research Organization of the Netherlands (SRON) Vol. part I (2008), p. 368-372.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-04. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 91059

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Fysik
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Elektrofysik
Rymd- och flygteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur