CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Quasielastic neutron scattering of hydrated BaZr0.90A0.10O2.95 (A = Y and Sc)

Maths Karlsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Dennis Engberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Mårten E. Björketun (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; M. M. Koza ; Istaq Ahmed (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi) ; Göran Wahnström (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi)
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 180 (2009), p. 22-28.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-04. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 91016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi (2005-2014)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur