CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Microstructure on Electrical Properties in BaZr0.50In0.50O3-δ Proton Conductor

Istaq Ahmed (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; E. Ahlberg ; C.S. Knee
Solid State Ionics Vol. 179 (2008), p. 3480-3485.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-04. Senast ändrad 2011-01-14.
CPL Pubid: 91011

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur