CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural Study and Proton Conductivity of BaZr0.90Ga0.10O2.95

Istaq Ahmed (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; E. Ahlberg ; Sten G. Eriksson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; C. Knee ; M. Karlsson ; Aleksandar Matic ; L. Börjesson
Advances of Solid Oxide Fuel cells II, Ceramic Engineering and Science Proceedings Vol. 27 (2006), 4, p. 105-117.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-04. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 91008

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur