CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Handheld Experiences:Using Audio To Enhance the Illusion of Self-Motion

Aleksander Väljamäe (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Ana Tajadura-Jiménez (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Pontus Larsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Daniel Västfjäll (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik) ; Mendel Kleiner (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik)
IEEE J Multimedia Vol. 15 (2008), 4, p. 68 - 75.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Handheld multimedia devices could benefit from multisensory technologies. The authors discuss audio, visual, and tactile cues designed to maximize presence and the illusion of self-motion.

Nyckelord: audio, visual, tactile cues, illusion self-motionDenna post skapades 2009-03-04.
CPL Pubid: 90982

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Rumsakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Kommunikationsvetenskap

Chalmers infrastruktur