CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering Education in Sweden – Strategies and operative actions

Claes Niklasson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
AEESEAP 2005. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-03.
CPL Pubid: 90949

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur