CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Calorimetric and Fluorescence Study of a Batch Cultures of Saccharomyces cerevisiae

Gunnar Lidén (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Christer Larsson ; Lena Gustafsson ; Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Applied Microbiology and Biotechnology (0175-7598). Vol. 31 (1989), 4, p. 355-357.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-03. Senast ändrad 2010-11-10.
CPL Pubid: 90948

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemiteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur