CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

45.Ethanol Production From Glucose and Dilute-Acid Hydrolyzates by Encapsulated S. cerevisae,

Farid Talebnia (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Claes Niklasson (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Mohammad J. Taherzadeh (Institutionen för kemi- och bioteknik)
Biotechnology and Bioengineering Vol. 90 (2005), 3, p. 343-353.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-03. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 90943

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Biologiska vetenskaper
Kemiteknik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur