CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vertical Sensor for Measuring Thermal Properties of Embedded Nanostructures

P Rezai ; Jonas Berg ; Amin M Saleem ; Vincent Desmaris ; Mohammad Kabir ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Proceedings of the eurosensors XXII conference p. 664-667. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 90896