CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

RF Performance of a 600-720 GHz Sideband-Separating Mixer with All-Copper Micromachined Waveguide Mixer Block

F Mena ; Jacob Kooi ; A. Baryshev ; C.F.J Lodewijk ; T.M. Klapwijk ; W. Wild ; Vincent Desmaris (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Denis Meledin (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Alexey Pavolotsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Victor Belitsky (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling)
In Proceedings of The 19th International Symposium on Space Terahertz Technology, Groningen, 28-30 April, 2008, ed. W. Wild, Space Research Organization of the Netherlands (SRON) Vol. Part I (2008), p. 90-92.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-03-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 90895

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2005-2010)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi
Elektrofysik
Rymd- och flygteknik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur