CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Interactional perspective on environmental communication in construction projects

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management)
Building Research and Information (0961-3218). Vol. 37 (2009), 2, p. 164-175.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2009-03-03. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 90883