CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lipases at interfaces

Pedro Reis (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi) ; Heribert Watzke ; Martin Leser ; Reinhard Miller
Advances in Colloid and Interface Science (0001-8686). Vol. 147-148 (2009), p. 237-250.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-03-02. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 90785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi
Annan kemi
Kemiteknik
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur