CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmission. Urban experiments in sound art and sonic space.

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur) ; Björn Hellström ; Anders Hultqvist ; Staffan Mossenmark ; Per Sjösten
Landskab og landskabsarkitektur, Nordisk Arkitekturforskning Vol. 2007 (2007),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: architecture, music, sound art, sound design, urban spaceDenna post skapades 2009-03-01. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90782

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur