CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rummets resonans

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Musikliv (1993)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2009-03-01. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90773

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur