CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det goda rummet

Catharina Dyrssen (Sektionen för arkitektur)
2001.
[Bok, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90770

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur