CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den kameleontiska kammaren

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Till kammarmusikens lov (2006)
[Kapitel, populärvetenskapligt]

Nyckelord: arkitktur, musik, konsertrum, arkitekturhistoriaDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90768

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur