CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stadsfronter: Chicago - Detroit - Montreal. Gränser mot land, himmel, vatten och underjord

Catharina Dyrssen (Sektionen för arkitektur) ; Bosse Bergman
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2003. ISBN: 1650-6340.- 128 s.
[Bok]

Nyckelord: stadsbyggnad, arkitektur, stadsbyggnadshistoria, arkitekturteoriDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90762

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur