CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Heterogena iscensättningar

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Utforskande arkitektur p. 119-143. (2006)
[Kapitel]

Nyckelord: arkitektur, arkitekturteori, design, designbaserad forskning, utbildningDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90761

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur