CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

What the world needs now is sustainable work systems

Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Mari Kira ; Rami Shani
Creating Sustainable Work Systems p. 1-21. (2009)
[Kapitel]


Denna post skapades 2009-02-28.
CPL Pubid: 90754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur