CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Musikens rum, ritualernas platser

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Musikologen Vol. 1990 (1990), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: musik, arkitektur, musikrum, ritualer, kulturvetenskap,Denna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur