CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Creating Sustainable Work Systems 2nd ed

Peter Docherty (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
(2009)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2009-02-28.
CPL Pubid: 90750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur