CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Musikens rum - institutioner och installationer

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Svensk biblioteksforskning Vol. 1991 (1991), 2, p. 25-30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: arkitektur, musik, konserthusDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90749

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur