CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tvärvetenskap - nya perspektiv i musikforskningen?

Catharina Dyrssen (Institutionen för byggnadskonst)
Svensk tidskrift för musikforskning Vol. 1997 (1997), 1, p. 127-137.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: musik, musikforskning, tvärvetenskapDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2017-12-20.
CPL Pubid: 90748

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadskonst (1995-2003)

Ämnesområden

Konst

Chalmers infrastruktur