CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Filmens hölje - biografarkitekturen och staden

Catharina Dyrssen (Institutionen för byggnadskonst)
Aura Filmvetenskaplig tidskrift Vol. 1998 (1998), 2-3, p. 40-51.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: arkitektur, film, biograf, arkitekturhistoria, göteborgDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90747

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadskonst (1995-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur