CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur och kulturell identitet

Catharina Dyrssen (Institutionen för byggnadskonst)
AT Vol. 1999 (1999), 3, p. 20-21.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: arkitektur, kulturvetenskap, arkitektutbildningDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90745

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadskonst (1995-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur