CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rum för musik

Catharina Dyrssen (Sektionen för arkitektur)
AT Vol. 2002 (2002), 6-7,
[Artikel, övrig]

Nyckelord: arkitektur, musik, ljudkonstDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90743

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur