CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bullerbyn - en tvångströja.

Catharina Dyrssen (Sektionen för arkitektur) ; Björn Hellström
Arkitekten Vol. 2004 (2004), 12, p. 42-43.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: stadsbyggnad, ljudmiljö, ljudlandskap



Denna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90742

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur