CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Buller kan inte byggas bort.

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur) ; Björn Hellström
Arkitekten Vol. 2005 (2005), 3, p. 52.
[Artikel, övrig]

Nyckelord: stadsbyggnad, ljudmiljö, ljudlandskapDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90741

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur