CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stadens rytmer: Rummet och ljuden

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Bebyggelsehistorisk tidskrift Vol. 2007 (2007), 54,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: arkitektur, stadsbyggnad, akustik, kulturvetenskapDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90738

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur