CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flerkärnighet som utvecklingsstrategi.

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur) ; Bosse Bergman
Arkitektur Vol. 2008 (2008), 5, p. 16-21.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: stadsbyggnad, trafik, arkitekturDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90736

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur