CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Musikens mångfacetterade regelverk

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Nordisk Arkitekturforskning Vol. 1994 (1994), 4, p. 65-75.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: arkitektur, musikDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur