CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

InHalinations for the Next Decade

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Building a doctoral programme in architecture and design. (2005)
[Kapitel]

Nyckelord: arkitekturDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90731

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur