CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Are we still pretending that spaces are boxes?

Låtsas vi fortfarande att rummet är en låda?

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Larm. From mouth cavity to laptop: The sound of Nordic art. p. 22-27. (2007)
[Kapitel]

Nyckelord: sound art, architecture, sound designDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90728

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur