CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Låtsas vi fortfarande att rummet är en låda?

Are we still pretending that spaces are boxes?

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Larm. Från munhåla till laptop: Ljud i nordisk konst. p. 22-27. (2007)
[Kapitel]

Nyckelord: ljudkonst, arkitektur, ljuddesignDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90726

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur