CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transmission. Urbana experiment kring ljudkonst och ljudrum.

Transmission. Urban experiments in sound art and sonic space.

Catharina Dyrssen (Institutionen för arkitektur)
Konstnärlig forskning under lupp. Vetenskapsrådets årsbok för konstnärlig forskning. (2007)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: arkitektur, ljudkonst, ljuddesign


Innehåller CD med ljudexempelDenna post skapades 2009-02-28. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 90725

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur