CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Consequence of Incorrect Sampling Procedures in Resonance Based Radar Target Identification

Hoi Shun Lui (Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Nicholas Shuley
Electronics Letters Vol. 40 (2004), 8, p. 507-508.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2009-02-27.
CPL Pubid: 90716

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (1900-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur