CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resonance Based Radar Target Detection with Multiple Data Sets

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Nicholas Shuley
Proceedings of 9th Australian Symposium on Antennas p. 67. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2009-02-27.
CPL Pubid: 90715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur