CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hip Prosthesis Detection based on Complex Natural Resonances

Hoi Shun Lui (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Nicholas Shuley ; Stuart Crozier
Proceedings of the 27th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society p. 1571-1574. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2009-02-27.
CPL Pubid: 90714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur